2018

SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ATASKAITA

 

 

2015

SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ATASKAITA

 

 

2017

SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ATASKAITA

 

 

2014

SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ATASKAITA

 

 

2016

SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ATASKAITA

 

 

2013

SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ATASKAITA

 

 

DALYVAUJAME TVARIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOJE

Interlux kompanija yra prisijungusi prie Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo “United Nations Global Compact” tinklo ir šio aljanso Nacionalinio atsakingumo verslo įmonių tinklo. Interlux su kitomis aljanso narėmis veikia pagal 10 Pasaulinio susitarimo principų žmogaus teisių, darbo sąlygų, aplinkos apsaugos ir antikorupcijos srityse:

INTERLUX yra Lietuvos medicininės įrangos gamintojų asociacijos (MIGA) narė.
Asociacija skatina etiško verslo veiklą rinkoje, kurioje visi gamintojai konkuruoja tarpusavyje tik teisėtais ir sąžiningais būdais, o moderniausios bei aukščiausios kokybės medicininės įrangos naudojimas prisidėtų prie nuolatinio Lietuvos piliečių sveikatos gerinimo bei jų ilgesnio gyvenimo užtikrinimo.
Asociacijos nares vienija etiniai veiklos principai ir vieningas tikslas užtikrinti aukščiausios kokybės medicininės įrangos prieinamumą kiekvienam Lietuvos gyventojui bei įsipareigojimas ugdyti socialiai atsakingą verslo elgseną.

INTERLUX yra Lietuvos atsakingo verslo asociacijos (LAVA) narė.
Asociacija skatina atsakingos veiklos plėtrą įmonėse ir organizacijose, prisideda prie palankių sąlygų kūrimo, siekdama darnaus šalies vystymosi, atstovauja pasaulinėms iniciatyvoms, formuoja atsakingos veiklos kriterijus.

INTERLUX priklauso Lietuvos standartizacijos departamento prie Aplinkos ministerijos technikos komitetui LST TK 32 “Sveikata”, kurio pagrindinė veikla yra medicinos priemonių gamybos, jų bandymų, tyrimų, įvertinimo metodų, reikalavimų, ženklinimo, saugos, medicinos informatikos, terminų ir kitų su medicina ir sveikatos priežiūra susijusių kriterijų standartizavimas.