Tvarumas

Interlux įmonių grupė vysto tvarų verslą, remdamasi socialiai atsakingais sprendimais ir vertybėmis.

Priklausome tvaraus verslo bendruomenei, todėl tvari plėtra yra mūsų strateginė kryptis, pasireiškianti tiek renkantis partnerius, bendraujant su klientais, laikantis Interlux įmonių grupės Etikos kodekso, tiek ir vystant socialiai atsakingus projektus.

Mes vykdome ir skatiname socialinius bei aplinkosauginius projektus, o santykiuose su darbuotojais, partneriais ir klientais remiamės tvaraus etiško verslo principais.

Socialiai atsakingas požiūris yra įtvirtintas Grupės įmonių Etikos kodeksuose ir visi Interlux įmonių grupės darbuotojai jo laikosi.

Socialinės atsakomybės ataskaita

Interlux įmonių grupės elgesio kodeksas

Atsisiųsti

DALYVAUJAME TVARIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOJE

Interlux kompanija yra prisijungusi prie Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo „United Nations Global Compact“ tinklo ir šio aljanso Nacionalinio atsakingumo verslo įmonių tinklo. Interlux su kitomis aljanso narėmis veikia pagal 10 Pasaulinio susitarimo principų žmogaus teisių, darbo sąlygų, aplinkos apsaugos ir antikorupcijos srityse:

INTERLUX yra Lietuvos medicininės įrangos gamintojų asociacijos (MIGA) narė.

Asociacija skatina etiško verslo veiklą rinkoje, kurioje visi gamintojai konkuruoja tarpusavyje tik teisėtais ir sąžiningais būdais, o moderniausios bei aukščiausios kokybės medicininės įrangos naudojimas prisidėtų prie nuolatinio Lietuvos piliečių sveikatos gerinimo bei jų ilgesnio gyvenimo užtikrinimo.

Asociacijos nares vienija etiniai veiklos principai ir vieningas tikslas užtikrinti aukščiausios kokybės medicininės įrangos prieinamumą kiekvienam Lietuvos gyventojui bei įsipareigojimas ugdyti socialiai atsakingą verslo elgseną.

INTERLUX yra Lietuvos atsakingo verslo asociacijos (LAVA) narė.

Asociacija skatina atsakingos veiklos plėtrą įmonėse ir organizacijose, prisideda prie palankių sąlygų kūrimo, siekdama darnaus šalies vystymosi, atstovauja pasaulinėms iniciatyvoms, formuoja atsakingos veiklos kriterijus.

LVK-logo

Lietuvos verslo konfederacija – didžiausia paslaugų, prekybos ir aukštųjų technologijų įmones vienijanti verslo organizacija. LVK yra Tarptautinių prekybos rūmų oficiali atstovė Lietuvoje, dalyvauja Pasaulio rūmų federacijos veikloje.