Tvarumas

Interlux įmonių grupė vysto tvarų verslą, remdamasi socialiai atsakingais sprendimais ir vertybėmis.

Priklausome tvaraus verslo bendruomenei, todėl tvari plėtra yra mūsų strateginė kryptis, pasireiškianti tiek renkantis partnerius, bendraujant su klientais, laikantis Interlux įmonių grupės Etikos kodekso, tiek ir vystant socialiai atsakingus projektus.

Mes vykdome ir skatiname socialinius bei aplinkosauginius projektus, o santykiuose su darbuotojais, partneriais ir klientais remiamės tvaraus etiško verslo principais.

Socialiai atsakingas požiūris yra įtvirtintas Grupės įmonių Etikos kodeksuose ir visi Interlux įmonių grupės darbuotojai jo laikosi.

Socialinės atsakomybės ataskaita

Interlux įmonių grupės elgesio kodeksas

Atsisiųsti

DALYVAUJAME TVARIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOJE

INTERLUX yra prisijungusi prie Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo „United Nations Global Compact“ tinklo ir šio aljanso Nacionalinio atsakingumo verslo įmonių tinklo.

Interlux su kitomis aljanso narėmis veikia pagal 10 Pasaulinio susitarimo principų žmogaus teisių, darbo sąlygų, aplinkos apsaugos ir antikorupcijos srityse.

INTERLUX yra Lietuvos medicininės įrangos gamintojų asociacijos narė.

Asociacija skatina etiško verslo veiklą rinkoje, kurioje visi gamintojai konkuruoja tarpusavyje tik teisėtais ir sąžiningais būdais, o moderniausios bei aukščiausios kokybės medicininės įrangos naudojimas prisideda prie nuolatinio Lietuvos piliečių sveikatos gerinimo bei jų ilgesnio bei sveikesnio gyvenimo užtikrinimo.

Asociacijos nares vienija etiniai veiklos principai ir vieningas tikslas užtikrinti aukščiausios kokybės medicininės įrangos prieinamumą kiekvienam Lietuvos gyventojui bei įsipareigojimas ugdyti socialiai atsakingą verslo elgseną.

INTERLUX yra Lietuvos atsakingo verslo asociacijos narė.

LAVA – nacionalinė atsakingo verslo asociacija, jungianti įmones ir organizacijas, siekiančias diegti ir vadovautis atsakingos ir darnios veiklos principais.

Tai atsakingo verslo ir gerosios praktikos dalijimosi vieta, skatinanti mokytis, augti ir plėtoti darnų vystymąsi Lietuvoje, bendradarbiaujant ir kuriant vertę organizacijoms, visuomenei, valstybei.

LVK-logo

INTERLUX priklauso Lietuvos verslo konfederacijai.

Lietuvos verslo konfederacija – didžiausia Lietuvoje paslaugų, prekybos ir aukštųjų technologijų įmones vienijanti verslo organizacija.

LVK yra Tarptautinių prekybos rūmų oficiali atstovė Lietuvoje, dalyvauja Pasaulio rūmų federacijos veikloje.

INTERLUX priklauso asociacijai Investuotojų forumas.

Investuotojų forumas yra savanoriška, visiškai nepriklausoma ir savivaldi verslo asociacija, jungianti stambiausius ir aktyviausius investuotojus į Lietuvos ekonomiką.

Investuotojų forumas siekia gerinti verslo aplinką ir investicinį klimatą Lietuvoje, bendradarbiaujant su valstybės institucijomis ir verslo bendruomene.