Ettevõttest

Interlux Group koos oma tütarettevõtetega on Baltikumi klientidele rahvusvaheline ettevõte, pakkudes uuenduslikke, tippkvaliteediga tehnoloogiaid ja lahendusi meditsiini-, teadus- ja biotehnoloogia tööstusele.

Interlux Grupp tegutseb järgmistes turusegmentides: klassikaline meditsiin, kirurgia, radioloogia / tuumameditsiini ja labori diagnostikavahendid.

Me tagame mitte ainult turustatavate toodete õigeaegse kättetoimetamise, vaid pakume ka kliendikoolitust, rakendustoetust ja professionaalset 24/7 tehnilist tuge ja hooldust.

Pakutavate toodete ja teenuste koguarv ulatub üle 300 usaldusväärse partneri / globaalse tootja, kvalifitseeritud spetsialistid oma vastavates valdkondades, mis on suunatud kõigepealt klientide vajadustele ja ööpäevasele tehnilisele toele, mille eesmärk on kiire probleemide lahendamine – need on Interluxi eelised, mida me oleme saavutanud peaaegu 25 aasta eduka töö ja arengu tagajärjel.

Interluxi laienemised Balti riikides

SAMA ÄRIFILOSOOFIA, ÜHTSED VÄÄRTUSED ja JAGATUD TEADMISED

Interluxi Struktuur

 

 

Alates 2017. aastast on Interlux rakendanud strateegilist arengukava, optimeerides oma tegevust ja tugevdades konkreetseid ärisegmente, arendades spetsiaalseid müügiettevõtteid ja turunduse organisatsioone.

Alates 2017. aastast kuuluvad Interluxi kontserni kuuluvad UAB Interlux emaettevõte, UAB Medita, UAB Sormedica, UAB Laborama ja UAB Multilabo.

 

Emaettevõte UAB Interlux (www.interlux.lt) mitte ainult arendab In Vitro diagnostika (IVD) ja analüütilise ja tööstusliku diagnostika (AID) tehnoloogiate müüki, vaid korraldab ja tagab kogu grupi tegevuse.

Medita (www.medita.lt) kogemus meditsiinitoodete valdkonnas ulatub aastasse 1992.  ning omab laialdast kogemust esmatasandi tervishoiu, füsioteraapia ja meditsiinilise rehabilitatsiooni lahendustes.Interlux Grupp omandas Medita ja integreeris edukalt 2017. aastal endise Interlux-i peremeditsiini (FHM) tehnoloogia üksuse selle ettevõtte struktuuri, on uus Medita tootevalik muutunud laiemamaks.

Sormedica (www.sormedica.lt) spetsialiseerub funktsionaalsele diagnostikale; radioloogiale, kiiritusravi ja tuumameditsiinile; minimaalselt invasiivsele meditsiinile, kirurgia ja kliinilisele teraapiale, pakkudes innovatiivseid, tipptasemel tehnoloogiaid ning rakendades patsiendi hooldus- ja ravilahendusi ka kõige keerulisematel juhtudel alates 2012. aastast.

Laborama (www.laborama.lt) asutati 2017. aastal. See töötati välja Interluxi teadus- ja laboratoorsete teadusuuringute (SLR) tehnoloogia üksusega. Laborama rakendab uuenduslikke lahendusi voolutsütomeetrias, rakubioloogias, tööstuslikus ja kliinilises mikrobioloogias, molekulaarbioloogias. Ta tarnib ulatuslikke teadusuuringute tehnoloogiaid ja lahendusi tsütoomika, proteoomika, genoomika ja mikrobioomika uurijate, teadlaste ja täiustatud laboratoorsete tehnoloogiate kasutajatele.

 

Kohalikud Balti kontorid – Interlux SIA (www.interlux.lv) ja Interlux OÜ (www.interlux.ee) tegutsevad Lätis (Riia) ja Eestis (Tallinnas). Nad teevad tihedat koostööd Interluxi grupiga ja aitavad tagada tõhusat klienditeenindust kogu Baltikumi regioonis.

 

Interluxi grupi tegevusmäärus vastab maailma kõige kõrgematele kvaliteedi-, ärieetika ja jätkusuutlikkuse standarditele – üks peamistest põhjustest, miks maailma meditsiinilised ja teaduslikud tehnoloogiad ja diagnostikasüsteemide tootjad valivad Interlux oma esindajaks Baltimaades.

Interlux Group on sertifitseeritud kvaliteedijuhtimissüsteemi LST EN ISO 9001: 2015 järgi, mis tõendab, et ettevõtte teenused vastavad kõrgeimatele kvaliteedistandarditele.

Visioon

Meie visioon on inimeste tervise parandamine innovaatiliste tervishoiutehnoloogiate kaudu ning luua väärtust meditsiini ja teadustöö sektorile.

Missioon

Meie missioon on kasvada Baltikumi uuenduslike lahenduste juhtivaks tarnijaks.

Meie eesmärgid

Tõhusus ja turvalisus

Interlux pakub kõrgtehnoloogilisi lahendusi, tagades, et raviasutused saaksid tootjatelt ainult testitud ja usaldusväärsed tehnoloogiad, mis on ohutud nii patsientidele kui ka meditsiinitöötajatele.

Kvaliteet

Klienditeeninduse tõhusust ja kiirust tagab kõrgelt kvalifitseeritud kollektiiv, mis pidevalt täiustab oma erialaseid teadmisi rahvusvahelistel konverentsidel ja koolitustel. Interluxi kui ettevõtet on usaldanud enam kui 700 Leedu meditsiini-, tervishoiu-, veterinaaria- ja teadusettevõtet ning institutsiooni ning eraettevõtet.

Vastutus

Eetiline koodeks ja Interluxi väärtused kohustavad meid looma sotsiaalselt vastutustundlikku ettevõtet. Neid eesmärke käsitletakse siduvate seaduste ja eetika alusel. Seda rakendab usaldusväärne ja aus suhtlemine riiklike asutuste, klientide, töötajate, tarnijate, konkurentide, aktsionäride ja ühiskonnaga.

Ratsionaalsus

Interlux on tegutsenud meditsiinitehnoloogiate globaalses võrgustikus juba mitmeid aastaid, seega lähtume oma partnerite kogemustest ja pakume oma klientidele majandusliku kasumlikkuse tulemuse põhjal otstarbekaid lahendusi.

Areng

Me püüame Balti riikide meditsiini- ja tervishoiusüsteemi integreerida ülemaailmsesse konteksti ning tagada uuemate tehnoloogiate abil inimestele pikema ja tervislikuma elu.