Ettevõttest

Interlux Group koos oma tütarettevõtetega on Baltikumi klientidele pühendunud rahvusvaheline ettevõte, mis pakub uuenduslikke, tippkvaliteediga tehnoloogiaid ja lahendusi meditsiini-, teadus- ning biotehnoloogia tööstusele.

Interlux Grupp tegutseb järgmistes turusegmentides: klassikaline meditsiin, kirurgia, radioloogia/nukleaarmeditsiini ja labori diagnostikavahendid.

Me tagame turustatavate toodete õigeaegse kättetoimetamise, lisaks sellele pakume ka kliendikoolitust, rakendustoetust ja professionaalset 24/7 tehnilist tuge ja hooldust.

Pakutavate usaldusväärsete partnerite / globaalsete tootjate toodete ja teenuste koguarv ulatub üle 300. Ettevõttes töötavad iga valdkonna väljaõppinud oma ala spetsialistid. Meie tegevus on suunatud esmajoones klientide vajadustele ja ööpäevasele tehnilisele toele, mille eesmärk on kiire probleemide lahendamine.

INTERLUX BALTI RIIKIDES

SAMA ÄRIFILOSOOFIA, ÜHTSED VÄÄRTUSED ja JAGATUD TEADMISED

Interluxi Struktuur

 

 

Alates 2017. aastast kuuluvad Interluxi kontserni emaettevõte UAB Interlux, UAB Medita, UAB Sormedica, UAB Laborama ja UAB Multilabo, Interlux OÜ (www.interlux.ee) ja Interlux SIA (www.interlux.lv).

Eestis Interlux OÜ ja Lätis Interlux SIA teevad tihedat koostööd Interluxi grupiga ja aitavad tagada tõhusat klienditeenindust kogu Baltikumi regioonis.

 

Emaettevõte UAB Interlux (www.interlux.lt) arendab in vitro diagnostika (IVD) ja analüütilise ning tööstusliku diagnostika (AID) tehnoloogiate müüki, lisaks korraldab ja kindlustab kogu grupi tegevust.

Medita (www.medita.lt) kogemus meditsiinitoodete valdkonnas ulatub aastasse 1992  ja ettevõttel on laialdane kogemus esmatasandi tervishoiu, füsioteraapia ja meditsiinilise rehabilitatsiooni lahenduste väljatöötamisel. Interlux Grupp omandas Medita ja integreeris 2017. aastal endise Interluxi peremeditsiini (FHM) tehnoloogia üksuse edukalt selle ettevõtte struktuuri, tänu sellele on Medita uus tootevalik suurem.

Sormedica (www.sormedica.lt) keskendub alates 2012. aastast funktsionaalsele diagnostikale, radioloogiale, kiiritusravile ja nukleaarmeditsiinile; minimaalselt invasiivsele meditsiinile, kirurgiale ja kliinilisele ravile ning pakub uuenduslikke, tipptasemel tehnoloogiaid ja hooldus- ja ravilahendusi ka kõige keerulisemate juhtude korral.

Laborama (www.laborama.lt) asutati 2017. aastal ning ettevõte koodi koos Interluxi teadus- ja laboriuuringute (SLR) tehnoloogia üksusega. Laborama rakendab uuenduslikke lahendusi voolutsütomeetrias, rakubioloogias, tööstuslikus ja kliinilises mikrobioloogias ning molekulaarbioloogias. Ettevõte pakub kõikehõlmavaid teadusuuringutel põhinevaid tehnoloogiaid ja lahendusi tsütoomika, proteoomika, genoomika ja mikrobioomika uurijate, teadlaste ja professionaalselt aboritehnoloogiate kasutajatele.

 

Kohalikud Balti kontorid – Interlux SIA (www.interlux.lv) ja Interlux OÜ (www.interlux.ee) tegutsevad Lätis (Riia) ja Eestis (Tallinnas). Nad teevad tihedat koostööd Interluxi grupiga ja aitavad tagada tõhusat klienditeenindust kogu Baltikumi regioonis.

 

Interluxi grupi tegevusmäärus vastab maailma kõige kõrgematele kvaliteedi-, ärieetika ja jätkusuutlikkuse standarditele – üks peamistest põhjustest, miks maailma meditsiinilised ja teaduslikud tehnoloogiad ja diagnostikasüsteemide tootjad valivad Interlux oma esindajaks Baltimaades.

Interlux Group on sertifitseeritud kvaliteedijuhtimissüsteemi LST EN ISO 9001: 2015 järgi, mis tõendab, et ettevõtte teenused vastavad kõrgeimatele kvaliteedistandarditele.

Visioon

Meie visioon on inimeste tervise parandamine läbi uuenduslike tervishoiutehnoloogiate ning lisandväärtuse loomine meditsiini ja teadustöö sektorile.

Missioon

Meie missioon on kasvada uuenduslike lahenduste juhtivaks pakkujaks Baltikumis.

Meie eesmärgid

Tõhusus ja turvalisus

Interlux pakub kõrgtehnoloogilisi lahendusi ja tagab, et meie kliendid saavad tootjatelt ainult katsetatud ja usaldusväärsed tehnoloogiad, mis on ohutud nii patsientidele kui ka tervishoiutöötajatele.

Kvaliteet

Klienditeeninduse tõhususe ja kiiruse tagab põhjaliku erialase ettevalmistusega kollektiiv, kes täiustab erialaseid teadmisi pidevalt rahvusvahelistel konverentsidel ja koolitustel. Interluxi kui ettevõtet usaldab enam kui 700 meditsiini-, tervishoiu-, veterinaaria- ja teadusettevõtet, asutust ning eraettevõtet.

Vastutus

Eetiline koodeks ja Interluxi väärtused on innustanud meid looma sotsiaalselt vastutustundliku ettevõtte. Seotud eesmärke täidetakse siduvate seaduste ja eetika alusel. See väljendub usaldusväärses ja ausas suhtluses riigiasutuste, klientide, töötajate, tarnijate, konkurentide, aktsionäride ja ühiskonnaga.

Ratsionaalsus

Interlux on tegutsenud meditsiinitehnoloogiate globaalses võrgustikus juba 30 aastat ja me lähtume oma partnerite kogemustest ja pakume oma klientidele majanduslikust kasumlikkusest lähtuvaid otstarbekaid lahendusi.

Areng

Me sihime selle poole, et Balti riikide meditsiini- ja tervishoiusüsteemid saaksid integreeritud ülemaailmsesse konteksti ning tagame uusimate tehnoloogiate abil inimestele pikema ja tervislikuma elu.