UV/VIS

UV-Vis (angl. ultraviolet-visible) – viena paprasčiausių molekulinės spektrometrijos metodikų, plačiai taikomų organinių pusgaminių, dažų, gydomųjų medžiagų analizei, technologinių procesų eigos kontrolei, medicininėje praktikoje, biologinių procesų tyrime ir kitose srityse. Dažniausiai UV-Vis metodika naudojama tirpalų ar tirpių medžiagų tyrimams.

Metodika yra pagrįsta ultravioletinės ir regimosios spinduliuotės sugertimi arba atspindžiu sužadinant bandinio molekulių elektronus (elektronai pereina į aukštesnį energijos lygmenį žr. 1 pav.). Kiekybinė elektroninių sugerties spektrų analizė pagrįsta šviesos srauto, praėjusio bandinį, santykinio intensyvumo priklausomybe nuo spinduliuotę sugeriančių medžiagų koncentracijos. Šią priklausomybę nustatė Bugeris, Lambertas ir Beras. Principinė UV-Vis metodikos schema pavaizduota 1 pav.

 

Daugelyje spektrofotometrų taikoma dvigubo pluošto technologija, kuri supaprastina šių prietaisų naudojimą, nes įgalina atraminį ir bandinio spektrus registruoti vienu metu. UV-Vis sugerties spektrai dažniausiai registruojami uždaruose bandinių skyriuose taip pašalinant foninės spinduliuotės įtaką. Tačiau kai kuriuose spektrofotometruose naudojamos impulsinės šaltinio lempos įgalina greitą ir tikslų registravimą net esant foninei spinduliuotei. Tokiais spektrofotometrais įmanoma užregistruoti praktiškai bet kokio objekto sugerties spektrą. Šiuolaikiniais UVVis prietaisais sugerties spektrai gali būti užregistruoti per labai trumpą laiką, todėl jie gali būti pritaikyti kinetinių cheminių reakcijų tyrimams. Pavyzdžiui, Agilent Cary 60 UV-Vis spektrofotometru su SFA 20 priedėliu tirtos 2,4-dinitrophenolio acetato hidrolizės natrio hidroksidu reakcijos kinetikos duomenys pateikti 2 pav.

 

UV-Vis spektrometrija tinkama tiek kokybiniams, tiek kiekybiniams tyrimams. UV-Vis metodika suteikia informacijos apie tiriamų molekulių sandarą, jų konformaciją, cheminių kompleksų pusiausvyros konstantą bei kitus parametrus. UV/Vis spektrofotometrai pasižymi tikslumu bei aukšta skyra. Intuityvios programinės įrangos bei platus priedėlių pasirinkimas įgalina įvairius molekulių spektrometrijos tyrimus. Registruojant sugerties spektrą galima keisti bandinio temperatūrą į bandinį krintančios spinduliuotės kampą. Taip pat galima registruoti ne tik bandinių sugertį, bet ir bandinių difuzinį ar veidrodinį atspindį, sklaidą įvairiais kampais tuo pačiu keičiant šaltinio spinduliuotės poliarizaciją.

 

UV-VIS privalumai:

  • Maži prietaiso veikimo palaikymo kaštai. Nebrangūs šaltiniai ir prietaiso išlaikymas.
  • Galima saugiai registruoti biologinius bandinius išvengiant fotoblukimo.
  • Galimybė dirbti tiek su kiuvetėmis, tiek su šviesolaidiniais zondais.
  • Galima tirti ir mažus ir nestandartinės formos ar didžio bandinius.
  • Įmanoma platų bangos ilgių diapazoną (190 nm – 1100 nm) užregistruoti per tris sekundes.
  • Galimas duomenų registravimas iki 80 taškų per sekundę greičiu.
  • Platus priedėlių pasirinkimas leidžia registruoti įvairaus tipo bandinius.

 

Daugiau informacijos:
http://www.agilent.com/en/products/uv-vis-uv-vis-nir

Video nuorodos:
http://www.agilent.com/en/video/cary-60-uv-vis-demonstration-video

Norite sužinoti daugiau?