Liepsnos AA

Atominės sugerties (angl. atomic absorption – AA) spektroskopija – metodika, skirta kiekybiniam bandinį sudarančių elementų nustatymui. Ši metodika leidžia per trumpą laiką identifikuoti skirtingus (iki 67) atominius elementus bandinyje ir įvertinti jų kiekius. Metodikos veikimo principas remiasi faktu, kad kiekvienas atomizuotas (iš bandinio išplėštas) elementas turės tik jam būdinga į jį krentančios elektromagnetinės spinduliuotės sugertį. Sugėrus spinduliuotę atomas yra sužadinamas, todėl sugertas spinduliuotės kiekis yra proporcingas atomų skaičiui.

Praktikoje taikomi dvi pagrindinės bandinio atomizavimo technologijos – atomizavimas grafito krosnyje (GFAA) bei atomizavimas liepsna (FAA). FAA technologiją dažniausiai taikoma tirti skystiems ar tirpiems bandiniams. Daugelyje liepsnos technologiją naudojančių prietaisų aukštos temperatūros acetileno dujų liepsna yra naudojama atomizuoti bandiniams. Šios technologijos pritaikymas yra nebrangus, tačiau lyginant su kitomis metodikomis pasižymi mažesniu jautrumu dėl netolygaus atomų tankio. Standartinis FAA technologijos jautrumas –  registruojamų elementų koncentracijų bandinyje ribos nuo milijoninių (ppmparts per milion) iki milijardinių (ppb – parts per billion) dalių. Tiksli bandinyje esančių elementų koncentracija nustatoma lyginant užregistruotus spektrus su kalibracinėmis kreivėmis sudarytomis užregistravus žinomų koncentracijų standratus.

Principinė AA spektroskopijos schema pateikta 1 pav.

 

Dauguma gamintojų siūlo platų liepsnos fotometrų pasirinkimą, kuriuos galima rinktis pagal tyrimų srities specifiškumą, tiriamus elementus. Kaip ir daugelis prietaisų, liepsnos fometrai yra suderinami su įvairiais priedėliais, kurie išplečia jų galimybes, automatizuoja veikimą.

Specifiniam pritaikymui skirtų liepsnos fotometrų pavyzdys – Sherwood Scientific fotometrai, kurie yra pritaikyti šarminių metalų nustatymui ir jų kiekio įvertinimui. Šiais spektrometrais galima greitai įvertinti natrio kiekį maiste, natrio ir kalio kiekio cemente ir t.t. Kompaktiški ir rutininei cheminei analizei pritaikyti liepsnos fotometrai gali būti suderinti su pilnai automizuotomis programomis ir priedėliais, todėl yra tinkami įvairiomis taikymo sritimis ir biudžetams.

Fotometrus, galinčius aptikti platesnę sritį elementų, siūlo Agilent Technologies. Šios firmos fotometrai yra pritaikyti tiksliam, tačiau tuo pačiu ir greitam bandinių elementų nustatymui ir jų kiekio įvertinimui. Galimi greito registravimo (užregistruojami visi vieno bandinio elementai) bei standartinis (užregistruojamas vienas tas pats elementas visuose bandiniuose) registravimo režimai (žr. 2 pav.).

 

 

 

Liepsnos fotometrai yra itin kompaktiški prietaisai. Nesudėtingas fotometrų naudojimas leidžia juos pritaikyti įvairiose srityse – farmacijoje, popieriaus ar degalų pramonėse, maisto produktų, gėrimų ar trąšų charakterizavimui bei kitose. Pažangios apsaugos technologijos apsaugo vartotojus nuo nelaimingų atsitikimų, o įdiegta programinė įranga  ir priedėlių įvairovė įgalina praktiškai autonominį prietaiso veikimą.

 

Liepsnos AA privalumai:

  • Kompaktiški prietaisai, pasižymintys greitu registravimu ir selektyvumu.
  • Lengvai ir greitai keičiami filtrai ar lempos, reikalingi skirtingų elementų registravimui.
  • Daugeliu atveju kalibravimui užtenka tik vieno standarto.
  • Greita analizė – per mažiau nei per 2 min. galima nustatyti 10 bandinio sudėtyje esančių elementų neaukojant duomenų kokybės.
  • Galimybė sumažinti matavimo laiką nustatant visus elementus iš aspiracinio bandinio.
  • Internetu pasiekiama informacija apie bandinio paruošimo paklaidas, dreifą ar standartų pataisas pagerina matavimų tikslumą.
  • Prietaisuose įtaisyta automatinio liepsnos įžiebimo ir stabilizavimo technologiją užtikrina saugų darbą.
  • Automatinės apsaugos sistema sumažina nelaimingų atsitikimų tikimybę.

 

 

 

Daugiau informacijos:
http://www.agilent.com/en-us/products/atomic-absorption/atomic-absorption-systems

http://www.agilent.com/en/products/atomic-absorption/atomic-absorption-systems/280fs-aa

http://www.sherwood-scientific.com/flame/flamerange.html

Video nuorodos:
http://www.agilent.com/en/products/atomic-absorption/atomic-absorption-systems/200-series-aa-video

Norite sužinoti daugiau?