Naujienos

Interlux prisijungė prie Investuotojų forumo

Š. m. sausio 29 d. Interlux tapo Investuotojų forumo nare ir prisijungė prie vienos aktyviausių verslo organizacijų Lietuvoje, vienijančios stambiausius ir aktyviausius investuotojus į Lietuvos ekonomiką.

Investuotojų forumas siekia gerinti verslo aplinką ir investicinį klimatą šalyje, pritraukiant tarptautines užsienio investicijas Lietuvos gerovei. Ši verslo bendruomenė atstovauja per 60 tvariai verslą vystančių narių balsų.

Investuotojų forumas taip pat yra Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo tinklo (angl. „Global Compact“) narys, skatinantis įmonių socialinės atsakomybės praktiką Lietuvoje bei vystantis skaidraus verslo ženklinimo iniciatyvą „Baltoji banga“.  Prie iniciatyvos „Baltoji banga“ prisijungusios organizacijos įsipareigoja veikti skaidriai, o savo pavyzdžiu aktyviai skatina taip elgtis ir kitus rinkos dalyvius.

„Jungtis prie Investuotojų forumo veiklos mus paskatino ne tik šios verslo organizacijos darbai kuriant tvaresnę, modernesnę verslo aplinką Lietuvoje, indėlis į šešėlio bei biurokratijos mažinimą, bet ir bendros vertybės“, – sako Interlux vadovas, dr. Audrius Matuzevičius.

„Sąžiningas, etiškas verslas, keliantis sau aukščiausius standartus, prisiimantis daugiau nei būtina įsipareigojimų ir atsakomybių – tai Interlux vertybinis pagrindas. Kaip ir Investuotojų forumo verslo bendruomenė, prie kurios prisijungėme, mes taip pat savanoriškai diegiame papildomas socialiai atsakingas iniciatyvas, vystome tvarią darbdavystę, prisidedame prie iniciatyvų, skatinančių skaidraus verslo ugdymą“, – pasakoja Interlux vadovas.

Pasak jo, drauge su Investuotojų forumu Interlux ir toliau vystys darnaus ir tvaraus verslo praktikas bei sieks atkreipti dėmesį į inovatyvių technologijų pritraukimui Lietuvoje būtinus verslo aplinkos pokyčius.

„O taip pat svarstysime galimybę prisijungti prie ypač prasmingos „Baltosios bangos“ iniciatyvos ir savo pavyzdžiu prisidėti prie sąžiningo bei atsakingo verslo ugdymo“, – sako dr. A. Matuzevičius.

Apie Interlux tvarumo koncepciją

Interlux Įmonių Grupė laikosi skaidraus ir sąžiningo verslo modelio, vykdo skaidraus darbo užmokesčio politiką ir palaiko etiško verslo kultūrą.

Vykdome ir skatiname socialinius bei aplinkosauginius projektus, o santykiuose su darbuotojais, partneriais ir klientais remiamės tvaraus etiško verslo principais.

Socialiai atsakingas požiūris yra įtvirtintas Interlux Grupės įmonių Etikos kodeksuose ir visi Interlux Grupės įmonių darbuotojai jų laikosi.

Interlux indėlis į tvaraus verslo kultūros vystymą Lietuvoje buvo pastebėtas ir įvertintas – pelnyta garbinga „Verslo žinių“ nominacija „Atsakingas verslas 2017“.

Interlux taip pat yra Lietuvos atsakingo verslo asociacijos (LAVA), Lietuvos medicininės įrangos gamintojų asociacijos (LMIGA), Jungtinių Tautų Pasaulinis susitarimo (UN Global Compact) narė bei dalyvauja kitų tvarių asociacijų veikloje.