2016

ANNUAL REPORT OF SOCIAL RESPONSIBILITY

 

 

2015

ANNUAL REPORT OF SOCIAL RESPONSIBILITY

 

 

2014

ANNUAL REPORT OF SOCIAL RESPONSIBILITY

 

 

2013

ANNUAL REPORT OF SOCIAL RESPONSIBILITY

 

 

ME OSALEME JÄTKUSUUTLIKE ETTEVÕTETE TEGEVUSTES

Ettevõte INTERLUX ühines „United Nations Global Compact“ ja National Network of Responsible Business Companies võrgustikuga. INTERLUX ja teised ühingu liikmed tegutsevad inimõiguste, töötingimuste, keskkonnakaitse ja korruptsioonivastasuse valdkondades ülemaailmse kokkuleppe 10 põhimõtte alusel.

INTERLUX kuulub Leedu meditsiiniseadmete tootjate liitu (MIGA)
Liit innustab eetilist äritegevust, mille puhul kõik tootjad konkureerivad seaduslikul ja ausal viisil. Nüüdisaegseimate ja kõrgeima kvaliteediga meditsiiniseadmete kasutamine tagab kodanike tervise pideva paranemise ning tagab neile pikema eluea.
Liidu liikmeid ühendavad tegutsemine eetiliste põhimõtete alusel ning ühine eesmärk tagada kõigile elanikele ligipääs kõrgeima kvaliteediga meditsiiniseadmetele, samuti kohustus kujundada sotsiaalselt vastutustundlik äritegevus.

INTERLUX kuulub Leedu vastutustundlike ettevõtete liitu (LAVA)
Liit innustab ettevõtetes ja organisatsioonides kujundama vastutustundlikku tegevust, panustab soodsate tingimuste loomisse riigi tasakaalustatud arengu jaoks, esindab ülemaailmseid algatusi ja kujundab vastutustundliku tegevuse kriteeriume.

INTERLUX kuulub Leedu keskkonnaministeeriumi LST TK 32 “Sveikata” standardimisosakonna tehnilisse komiteesse, mille peamine tegevus on meditsiiniseadmete tootmise, katsete, analüüside, hindamismeetodite, nõuete, märgistuse, ohutuse, meditsiinilise teabe, kasutustingimuste ja muude meditsiini ja tervishoiuga seotud kriteeriumite standardimine.