Skysčių chromatografija

Skysčių chromatografija, kas tai?

Visų pirma, tai labai plati tema, kuriai teikiamas labai didelis dėmesys visame pasaulyje. Aukšo efektyvumo skysčių chromatografija arba HPLC (angl. high performance liquid chromatography) metodai naudojami specialistų (ir ne tik) iš įvairių pasaulio šali, ir padeda užtikrinti maisto bei vandens saugumą, vaistų kokybę bei naujų farmacijos produktų atradimą. Jie taip pat sutinkami ir  aplinkos bei gyventojų sveikatos apsauga užsiimančiose laboratorijose. Ir tai tik maža dalis sričių, kur yra naudojama skysčių chromatografija.

Standartinė skysčių chromatografijos sistema, skirta atskirti analičių mišinį ir nustatyti individualius junginius, susideda iš keturių pagrindinių dalių: siurblio, mėginio įvedimo įrenginio, kolonėlės bei detektoriaus. Kiekviena iš šių dalių yra svarbi galutinio rezultato kokybei bei atsikartojamumui gauti. Turint omenyje, jog chromatografijos sistema yra brangus pirkinys, teisingas sistemos bei jos komponenčių pasirinkimas yra ypatingai svarbus uždavinys.

Kiekvienas skysčių chromatografijos komponentas yra vienodai svarbus galutiniam rezultatui bei atlieka specifinę funkciją.

 Supaprastinta Skysčių chromatografijos komponentų diagrama

1

Chromatografinis siurblys – HPLC sistemos širdis

Šis palyginimas labai taikliai atspindi HPLC komponentą, kurio pagrindinė funkcija – užtikrinti skyčių (mobiliosios fazės) tolygią tėkmę sistemoje.

Tirpalai, teikiami į sistemą kaip mobilioji fazė, prieš tai yra sumaišomi vienoda (izokratiniu ziurbliu) arba kintama (gradientiniu siurbliu) proporcija. Antrojo mobilios fazės tirpalo koncentracija palaipsniui didinama, todėl juo parenkamas didesnės eliuavimo jėgos tirpalas. Pastarasis dažniausiai vadinamas tirpalu B, o pirmasis – tirpalu A.

Dauguma siurblių komplektuojami kartu su priedu ištirpusio oro tirpaluose pašalinimui ir praktiškai visi šiuolaikiniai siurbliai turi integruotus priedus, tad tai jau tapo neatsiejama siurblio dalimi. Oro pašalinimas iš tirpalų, arba taip vadinamas degazavimas, padeda sumažinti detektoriaus bazinės linijos, dreifo bei triukšmo svyravymus.

Chromatografiniai siurbliai taip pat skirstomi pagal tai, kokį slėgį jie gali sukurti. Stumiant mobilią fazę per stacionarią, ko pasekoje vyksta analičių atskyrimas, kyla slėgis – pasipriešinimas spaudimui. Dažniausiai sutinkamas slėgių diapazonas, pakankamas atlikti praktiškai visus žinomus taikymus yra 50 – 1200 barų.

Agilent technolgies siūlo HPLC bei UHPLC sistemas, kurių slėgis gali pasiekti net iki 1300 barų.

Kitas svarbus parametras HPLC siurbliams – mobiliosios fazės srauto greitis. Jis gali svyruoti nuo 100 µL/min iki 10 mL/min. Tačiau srautas didesnis nei 5ml/min dažniau naudojamas preparatyvinėje, o ne analitinėje chromatografijoje. Akivaizdu, jog didėjant srautui, sistemoms sudėtingiau išlaikyti aukštą slėgį, tad šių dviejų charakteristikų kombinacija iš dalies nusako HPLC siurblio kokybę.

Agilent Technologies sistemos yra skirstomos pagal siurblio kuriamo slėgio ir tėkmės greičio galimybes.

Agilent Infinity II sistemų slėgio ir tėkmės greičio palyginamasis grafikas

2Tirpalų maišymas

Papildoma užduotis siurbliui, be mobilios fazės tėkmės užtikrinimo – tikslus tirpalų sumaišymas. Kuo tiksliau jie maišomi, tuo paprasčiau atkartoti bei kontroliuoti chromatografinius metodus. Kartu su stabiliu tėkmės greičiu, šie parametrai įtakoja chromatografijos sulaikymo laiko atsikartojamumą (angl., retention time). Tai viena iš fundamentalių charakteristikų medžiagos atskyrimui įvertinti, esant pastovioms sąlygoms, tokioms kaip nurodyta kolonėlė bei mobili fazė.

Tirpalų maišymui yra naudojami dviejų tipų siurbliai – dvinariai ir keturnariai. Keturnaris siurblys gali maišyti iki keturių tirpalų, o binaris tik iki dviejų. Dažniausiai dviejų tirpalų maišymas yra visiškai pakankamas ir labiausiai paplitęs skysčių chromatografijoje. Verta paminėti, jog binariai siurbliai pasižymi tikslesniu tirpalų sumaišymu, bei mažesniu užlaikymo tūriu.

Užlaikymo tūriu Agilent sistemose yra apibūdinamas mobilios fazės tirpalo kiekis nuo maišymo pradžios iki chromatografinės kolonėlės. Mažesnio užlaikymo tūrio sistema analizę atlieka greičiau, nei sistema su didesniu užlaikymo tūriu.

Keturnariai siurbliai pasižymi universalumu, jie gali būti pritaikomi praktiškai visiems poreikiams. Jie taip pat kainuoja kiek mažiau, nes yra sudaryti tik iš vieno siurblio, priešingai dvinariams  siurbliams, sudarytiems iš dviejų aukšto slėgio siurblių viename korpuse.

 

Agilent Technologies aukšto slėgio binarinio siurblio maišymo diagrama

3

 

Pagrindiniai techniniai siurblių skirtumai Jūsų patogumui – vienoje lentelėje:

Aukšto efektyvumo chromatografijos siurblių tipai ir charakteristikos

3 1

Agilent 1290 Infinity II ir Infinity II Flexible – išskirtiniai siurbliai

Agilent gaminamas 1290 Infinity II Flexible modelio siurblys išsiskiria savo savybėmis iš kitų rinkoje siūlomų keturnarių siurblių. Šis siurblys savo charakteristikomis neatsilieka nuo dvinarių siurblių ir geba sukurti tiksliai atsikartojantį gradientą mažoms ir didelėms tirpalų proporcijoms.

Tuo tarpu Agilent 1290 Infinity II didelio greičio siurbliai pasižymi ypatingai mažu užtrūkimo tūriu, dėl ko pasiekiamas labai trumpas chromatografijos metodų laikas.

 

Automatinis mėginių įvedimo įrenginys

Automatinės mėginių įvedimo sistemos vis labiau pakeičia rankinį mėginių įvedimą. Šių įrenginių suteikiami privalumai atsveria net ir didesnių investicijų poreikį.

 

Laboratorijos analizės kaštų diagrama

 

4

Dėl savo gebėjimo injekuoti didelį kiekį mėginių tiksliai ir su didesniu atsikartojamumu, automatiniai meginių įvedimo įrenginiai padeda labai efektyviai išnaudoti chromatografijos sistemą. Visų pirma, sistema visada atlieka tai, kas jai užduota, tad sumažėja žmogiškųjų klaidų, mažiau eikvojama resursų papildomiems pakartojimams bei sklandžiau atliekamas numatytas darbas.

Analitinių sistemų automatiniai mėginių įvedimo įrenginiai gali injekuoti labai įvairius tiriamojo tirpalo kiekius. Standartiniai kiekiai yra nuo 100nL iki 100 µL, nors yra taikymų, kuriems reikalingi ir didesni injekcijos tūriai, pavyzdžiui mažos koncentracijos mėginių analizei. Tokiais atvejais įvedimo įrenginiai modifikuojami didesnio tūrio įvedimo kilpomis, kurios gali būti fiksuotos ar pratekamos (angl, flow-through). Kiekvienas metodas turi savų privalumų ir trūkumų.

Fiksuotos ir pratekančios kilpos automatinio įvedimo įrenginio savybių palyginimas

5

Renkantis mėginio įvedimo sistemą HPLC ar UHPLC metodams, reiktų atkreipti dėmesį į keletą svarbių parametrų:

  • Injekcijos tūrio glaudumas ir tikslumas

Injekcijos glaudumas – įvedimo įrenginio paklaida įvedant tą patį mėginio kiekį pakartotinai, – bei injekcijos tikslumas – įvedimo įrenginio paklaida įvedant absoliutų nurodytą mėginio kiekį, ypatingai svarbūs kiekybinių metodų rezultatų atkartojimui. Modernūs HPLC prietaisai gali pasiekti geresnias nei 0,15% RSD vertes.

  • Sistemos universalumas ir mėginių kiekis

Visos laboratorijos neišvengiamai susiduria su spaudimu didinti mėginių analizės pajėgumus kartu mažinant analizės kaštus. Stengiamasi viena sistema atlikti kuo daugiau analizės metodų, kuriais naudojasi keletas vartotojų. Metodai yra skirtingi, todėl yra naudojami skirtingi mėginių kiekiai, įvairaus formato ir tūrio mėginių buteliukai ar plokštelės su skirtingu šulinėlių skaičiumi. Tokiu atveju automatinė meginių įvedimo sistema, kuri gali veikti su įvairaus formato mėginių konteineriais bei kartu neužimti daug vietos, yra geriausias pasirinkimas.

 

Agilent 1200 Infinity II serijos automatininės mėginių įvedimo sistemos6

Dauguma Agilent Infinity II serijos automatinių meginių įvedimo sistemų veikia pratekėjimo (flow through) principu bei suteikia labai didelį universalumą. Naujasis Agilent 1290 Infinity II Multisampler modulis sukurtas atitikti praktiškai visus poreikius. Nedaug vietos užimanti mėginių įvedimo sistema gali talpinti labia didelį kiekį skirting formato mėginių buteliukų ar mikroplokštelių.

Vienu metu šis modulis galis talinti daugiau nei 6000 mėginių, jei tik yra toks poreikis.

Unikali dviejų adatų injekavimo sistema, suteikia sistemai ypatingą universalumą. Ji gali greitai ir efektyviai būti naudojama kaip analitinė mažo injekavimo sistema, bei gryninimo (semi preparatyvinė) sistema, kuriai reikalingas didelis injekuojamo mėginio tūris. Svarbu paminėti, jog naudojant dviejų adatų naudojimas praktiškai eliminuoja mėginio užkrėtimo (pernašos) galimybę. Dviejų sistemų privalumas už vienos kainą.

 

Injekcijos ciklo trukmė

Tai vienas iš labiausiai nuvertinamų parametrų HPLC sistemose. Šiuolaikiniai aukšto slėgio chromatografijos metodai gali būti ypatingai greiti – mažiau nei 1 minutė ar net 30 sekundžių, visiškai neaukojant skiriamosios gebos. Tokiose situacijose injekcijos laikas gali užimti didelę dalį visos analizės laiko.

Naujausiuose Agilent mėginių įvedimo įrenginiuose montuojamos pažangios robotinės sistemos, kurių pagalba mėginio injekcijos ciklo trukmė siekia 10 ar mažiau sekundžių.

 

Mėginio pernaša

Naujausios detekcijos sistemos, naudojamos kartu su skysčių chromatografijos prietaisais (pvz., masių detektoriai), leidžia aptikti labai mažus medžiagų kiekius. Tai keičia ir HPLC naudojimo taisykles. Pavyzdžiui, tirpalai turi būti labai švarūs, visos dalys kurios liečiasi su mėginiu tarp injekcijų turi būti kruopščiai plaunamos. Kitu atveju, rizikuojama gauti klaidinančius rezultatus, kai analitės iš vieno mėginio užsilieka sistemoje ir yra detektuojamos su kitu mėginiu. Nemažai šių problemų gali būti išvengiama atsakingai gaminant prietaisus. T.y. su mėginiu besiliečiančios sistemos dalys gaminamos iš inertiškų medžiagų, specialiai kuriamos jungtys mažinančios bet kokių „kišenių“ (nenaudingo tūrio) atsiradimus. Taip pat kuriami plovimo mechanizmai, skirti injekcijos adatos išorės bei vidaus plovimui.

 

Mėginių pernašos Agilent 1200 Infinity II mėginių įvedimo įrenginiais eliminavimas

  • Agilent 1200 Infinity II serijos įvedimo įrenginiuose sumontuota pati naujausia mėginių pernašos prevencijos sistema;
  • Adatų plovimo funkcijos su pasirenkamais plovimo tirpalais labai efektyviai pašalina užsilikusį mėginį tiek jos išorėje, tiek ir viduje;
  • Pasiekiamas toks švarumo lygis, jog injekuoto chlorheksidino kiekis po plovimo aptinkamas mažesniu nei 10ppm kiekiu;
  • Agilent 1200 Infinity II automatinio įvedimo įrenginiai – geriausias pasirinkimas net ir labai jautriems trigubo kvadrupolio masių detektoriams.

 

8

 

 

9  

Papildomos mėginio įvedimo įrenginio panaudojimo galimybės

Automatinės mėginio įvedimo sistemos gali būti naudojamos ne tik mėginio įvedimui. Jos taip pat galibūti naudojamos mėginio paruošimo procese, kai reikia atlikti mėginio skiedimą ar papildomą derivatizaciją. Tai gali būti atliekama prieš arba lygiagrečiai mėginio injekcija, kol vykdoma kito mėginio chromatografinė analizė. Tai gana didelis privalumas laboratorijose turinčiose daugiau nei keletą sistemos naudotojų, kadangi padeda apsisaugoti nuo klaidų ir atlikti analizę be didelių išankstinių derinimų. Naujausia programinė įranga taip pat leidžia ir prioritizuoti mėginių sekas, to pasekoje mėginiai turintys priskirtą prioriteto statusą bus analizuojami pirmiau už kitus mėginius, net jei jie ir sudėti sekos pabaigoje.

 

Kolonėlių termostatas

Dar viena, ne visada pakankamai įvertinama chromatografinės sistemos dalis. Pagrindinė termostato funkcija – palaikyti stabilią temeperatūrą analičių atskyrimo vietoje – chromatografinėje kolonėlėje. Kuo geriau termostatas gali palaikyti stabilią temperatūrą, tuo geresnį atsikartojamumą galima pasiekti naudojamu metodu. Ypatingai tuomet, kai laboratorijoje temperatūra nėra griežtai kontroliuojama ir pastoviai keičiasi. Šie pokyčiai gali kisti net iki 10 °C per dieną (pavyzdžiui ryte ir per pietus), turėdami tiesioginį poveikį analičių sulaikymo laiko (k) vertei bei chromatografinių pikų skiriamajai gebai. Todėl nepakankamai kontroliuojant chromatografijos temperatūros sąlygų yra neužtikrinamas rezultatų atsikartojamumas.

Kolonėlių termostato konstrukcija gali būti labai paprasta – kolonėlės laykymo kamera kurioje įmontuoti termoreguliatoriai. Šiuolaikiniuose termostatuose papildomai montuojami šilumokaičiai tirpalams, kad jie patektų į sistemą jau pašildyti. Dažniausiai naudojami Peltjė tipo termoreguliatoriai, dėl jų gebėjimo greitai keisti užduotą temperatūra ir kartų šaldyti kolonėlių termostato aplinką. Laboratorijose sutinkamas standartinis temperatūros intervalas kolonėlėms yra nuo 10 °C (žemiau kambario temperatūros) iki 80 °C. Kai kuriems metodams gali reikti ekstremalesnių temperatūros sąlygų, pavyzdžiui nuo 4 °C iki 110 °C. Tai ypatingai aktualu aukšto efektyvumo UHPLC metodams: aukšta temparatūra padeda sumažinti tirpalų klampumą bei slėgį, susidarantį dėl labai mažų stacionariosios fazės dalelių ir didelio srauto.

Jei chromatografine sistema yra naudojamasi daugiau nei vienu metodu, kolonėlės taip pat turi būti keičiamos. Tai papildoma vieta klaidoms. Netinkamai prijungus kolonėlę gali atsirasti pratėkėjimų ar nenaudingo tūrio. Šiulaikiniai termostatai vienu metu gali turėti keletą kolonėlių, kurios operatoriaus lengvai perjungiamos specialiomis greito jungimo jungtimis (Quick Connect). Jei reikalingas visiškas sistemos automatizavimas, tuomet kolonėlės perjungiamos programinės įrangos ir srauto paskirstymo vožtuvo pagalba. Pastarasis variantas visiškai eliminuoja bet kokį operatoriaus poreikį liestis prie sistemos kolonėlių, bet yra ir brangesnis.

Agilent A-line Quick Connect kolonėlių greito prijungimo jungtis

Iki detalių apgalvota ir pagaminta sistema kartu su Agilent A-line Quick Connect  jungtimis, tai kas suteikia Agilent chromatografijos sistemoms didžiausią patikimumą bei efektyviausią sistemos veikimą nepriklausomai nuo operatoriaus patirties.

10Lengvai operuojamas Agilent 1290 Infinity II Multicolumn kolonėlių termostatas

Agilent 1290 Infinity II Multicolumn kolonėlių termostatas talpina net 8 (150mm) kolonėles. Visi elementai, kolonėlės, šilumokaičiai, vožtuvai su kapiliarais gali būti pakeičiami per keletą sekundžių.

11

12

 

13

 


Detektorius

HPLC ar UHPLC sistemos komplektuojamos su įvairiais detektoriais, kurių gali būti daugiau nei vienas sistemoje. Dažniausiai sutinkami detektoriai naudojami LC sistemose – UV/VIS absrobcijos, fluorescencijos, lūžio rodiklio, šviesos sklaidos ir masių spektrometrijos. Šie detektoriai gali skirtis tarpusavyje jautrumu, selektyvumu ir linijiniu detekcijos intevalu. Jautrumu apibūdinama mažiausia dar detektuojama junginio koncentracija. Selektyvumu – kiek specifiškas yra detektoriaus signalas konkrečiam junginiui. Linijiniu intervalu – junginio koncentracijų intervalas, kuriame detektoriaus signalo kitimas yra tiesinis. Visgi labiausiai iš visų paminėtų, paplitę net dviejuose trečdaliuose visų HPLC sistemų, yra UV/VIS absorbcijos detektoriai. Šie detektoriai pasižymi gana dideliu jautrumu labai didelei junginių įvairovei, absorbuojančių ultravioletinius (UV) ar regimosios (VIS) šviesos spindulius 190-600 nm intervale.

UV/VIS detektoriai skirstomi į du pagrindinius tipus: fiksuoto bangos ilgio ir atvirkščiosios optikos (diodinius).

Fiksuoto bangos ilgio ir atvirkščiosios optikos detektorių optinė schema

14

 

Fiksuoto bangos ilgio arba šiuolaikiniuose detektoriuose kintamo bangos ilgio detektoriuose, šviesa išskleidžiama gardele į šviesos spektrą, kuris plyšio pagalba „išgryninamas“ iki norimo ilgio bangos. Šis bangos spindulys tuomet nukreipiamas per kiuvetę, kuria prateka mėginys išėjęs iš chromatografinės kolonėlės. Išmatuojamas norimo bangos ilgio intensyvumo pokytis, kuris atvaizduojamas programinėje įrangoje kaip analitės chromatografinis pikas.

Atvirkščiosios optikos atveju, šviesa pirmiausiai praleidžiama per kiuvetę ir tuomet išskleidžiama gardele į šviesos spektrą, kuris nukreipiamas į nuosekliai išdėstytų diodų seką – diodų matricą, kuri vienu metu detektuoja visą šviesos spektrą.

 

Detektoriaus jautrumas

Detektoriaus detekcijos limitas (LOD) arba mažiausia junginio koncentracija, vis dar atskiriama nuo triukšminio fono signalo, apibrėžiamas paprasta priklausomybė – 3 fono pikų aukščiai lygūs signalo piko aukščiui.

Junginio piko signalo aukštis UV detekcijoje priklauso nuo absorbcijos koeficiento, optinio kelio ilgio, piko pasklidimo ir detektuojamos bangos ilgio. Detektoriaus triukšmo lygis taip pat priklauso nuo daugybės faktorių, pavyzdžiui, šviesos intensyvumo, siublio pulsacijos, elektroninio triukšmo, duomenų rinkimo greičio, sklaidos efektų, temperatūros, srauto greičio bei kiuvetės dizaino. Didesnis jautrumas gali būti gaunamas didinant optinio kelio ilgį, bet nekeičiant kiuvetės vidinio tūrio bei stengiantis išlaikyti mažiausią įmanomą detektoriaus triukšmą. Šiuolaikiniai detektoriai turi visiško vidinio atspindžio kapiliarinio tipo kiuvetes, kurios lyginant su klasikinėmis kūgio formos kiuvetėmis išpildo anksčiau minėtas sąlygas jautrumui padidinti.

 

Linijinis intervalas

Detektoriaus linijiškumas labai svarbus detektuojant keletą skirtingos koncentracijos ar skirtingą UV atsaką turinčius junginius. Tai dažniausiai aktualu tirpaluose, kur dominuoja pagrindinis analizuojamas junginys ir maži kiekiai priemaišų, kurias taip pat svarbu matyti, bei gauti teisingą kiekybinį rezultatą.

Šiuolaikiniai chromatografijai skirti UV detektoriai gali tiesiškai matuoti koncentracijų intervale nuo 4 iki 5 eilių, t.y. jei tarp analizuojamų junginių koncentracija skiriasi daugiau nei 100.000 kartų. Dėl ko išvengiama papildomų analizių ir paklaidų mėginį skiedžiant ar koncentruojant.

 

Duomenų rinkimo dažnis

Parametras, nurodantis kiek matavimų per sekundę gali atlikti konkretus detektorius, matuojamas Hz vienetais. Standartiniams HPLC metodams gali visiškai pakakti 20 Hz duomenų rinkimo dažnio, kai tuo tarpu naujausioms UHPLC sistemoms reikalingi kur kas greitesni detektoriai, dėl labai trumpos analizės ir nedidelės piko laikinės skyros (~1-2s). Tokiu atveju, kuo greitesnis detektorius, tuo daugiau matavimų jis galia atlikti. Tai tiesiogiai įtakoja piko formos atsikartojamumą, jo integravimo plotą, arba tiesiog kiekybinius rezultatus. Šiuolaikiniai diodiniai (DAD) detektoriai pasiekia ir 240 Hz duomenų rinkimo dažnį, arba 240 spektrų per vieną sekundę.

Žemiau pateikiamas Agilent detektoriaus pavyzdys arba kaip teorinės žinios pritaikomos praktikoje padeda sukurti vieną inovatyviausių UV detektorių šiuolaikinėje analitininėje chromatografijoje.

Agilent Max-Light didelio jautrumo pratekėjimo kiuvetės tūris tik 4µl optiniam 60mm keliui (5 pav.). Tai pasiekiama Agilent naujausių technologijų dėka. Šios konstrukcijos pagalba pasiekiamas net iki 10 kartų didesnis jautrumas. Kartu su 240 Hz duomenų rinkimo sparta, šis detektorius yra geriausias pasirinkimas UHPLC sistemoms.Agilent naujausių IT sprendimų dėka, galima naudot du detektorius vienu metu spręsti patiems sudėtingiausiems analitiniams iššūkiams. Vienos analizės metu galima stebėti pagrindinių komponentų ir piemaišų junginius, dėl 30 kartų platesnio linijinio intervalo.

 

Agilent diodinės matricos detektoriai su Max-Light kiuvete

Agilent Max-Light didelio jautrumo pratekėjimo kiuvetės tūris tik 4µl optiniam 60mm keliui (5 pav.). Tai pasiekiama Agilent naujausių technologijų dėka. Šios konstrukcijos pagalba pasiekiamas net iki 10 kartų didesnis jautrumas. Kartu su 240 Hz duomenų rinkimo sparta, šis detektorius yra geriausias pasirinkimas UHPLC sistemoms.

 

15

 

Agilent naujausių IT sprendimų dėka, galima naudot du detektorius vienu metu spręsti patiems sudėtingiausiems analitiniams iššūkiams. Vienos analizės metu galima stebėti pagrindinių komponentų ir piemaišų junginius, dėl 30 kartų platesnio linijinio intervalo.

 

16

 

Naudojate senesnes Agilent ar kitų gamintojų chromatografines sistemas? Norite atsinaujinti nekeisdami savo metodų?

Ne bėda! Agilent naujoji ISET – Inteligent System Emulation Technologija padės tai atlikti ypatingai lenvai!

Pirminiu įsitikinimu manoma, jog visos HPLC sistemos yra vienodos. Jos visos turi siurblį, mėginių įvedimo įrenginius, kolonėles ir termostatus, detektoriu. Galbūt skiriasi jautrumas, slėgis… bet iš principo juk naudojant tokią pačia kolonėlę visos sistemos turi gaut vienodą rezultatą? Deja, realybė yra kiek kitokia. Skirtingi siurbliai skiriasi savo stabilumo bei maišymo savybėmis, dėl ko gaunamas skirtingas gradiento formavimas. Tad normalu, jog skirtingomis sąlygomis visa chromatografijos sistema duoda kiek kitokį rezultatą.

Agilent ISET veikimo pavyzdys

17

 

Agilent kompanija visai neseniai pristatė sprendimą – ISET. Naujieji 1290 Infinity II siurbliai, gali emuliuoti praktiškai bet kurią Agilent ar kito gamintojo (U)HPLC sistemą ir atkurti identišką siurblio gradiento ruošimo profilį (6 pav.). Rezultatas pateikiamas 5 pav. Su ISET sistema metodas perkeliamas sklandžiai ir be didelių pastangų.

18

 

Nėra tokio HPLC ar UHPLC sprendimo, kurio negali pateikti naujoji Agilent Infinity II chromatografijos sistema!

19

 

 

Sužinokite daugiau apie Agilent Technologies puslapyje lietuvių kalba

 

 

 

 

Norite sužinoti daugiau?