Elementinė analizė

Analitinėje chemijoje dažnai susiduriama su klausimais, iš kokių cheminių elementų sudarytas mėginys? Kokia yra mus dominančių cheminių elementų koncentracija tiriamame mėginyje?

Į šiuos klausimus atsakymus rasti padeda medžiagų elementinė analizė. Ja naudojantis galima nustatyti medžiagos kiekybinę (kokie elementai sudaro tiriamą medžiagą) bei kokybinę (kokios jų koncentracijos) sudėtį. Informacija, gaunama atliekant tokią analizę, yra labai svarbi, nes ji leidžia įvertinti produkto kokybę (grynumą), priemaišų ar toksinių elementų kiekį bei įvertinti žaliavos gaminio ar produkto tinkamumą bei saugumą naudoti. Aplinkosaugos tyrimuose elementinė analizė leidžia įvertinti paviršinio ar gruntinio vandens, nuotėkų, nuosėdų bei dirvožemio taršos lygį, medicininiuose taikymuose – įvertinti nuokrypius nuo leistinos elementų normos.

1

Medžiagų elementinė analizė yra plačiai naudojama žaliavų gavyboje, chemijos pramonėje, energetikoje, aplinkosaugoje, kriminalistikoje, maisto pramonėje, farmacijoje ir kitose srityse, kur reikia atlikti mėginio kiekybinę arba kokybinę analizę.

Dažniausiai elementinė analizė atliekama naudojant skystus mėginius. Tais atvejais, kai reikia tirti kietas medžiagas, yra paruošiami jų tirpalai (tirpinant arba naudojant mineralizatorių). Skystas mėginys į prietaisą įvedamas aerozolio pavidalu bei aukštoje temperatūroje atomizuojamas (t.y. suskaldomas į atomus). Atominės emisijos spektrometruose po atomizacijos atomai yra sužadinami, o masių spektrometruose – jonizuojami. Priklausomai nuo prietaiso tipo, atomizacijai/sužadinimui/jonizacijai yra  naudojama liepsna, termoelektrinis kaitinimas arba plazma. Paskutinis etapas – signalo registravimas. Matavimo principas vėlgi priklauso nuo prietaiso tipo: atominės absorbcijos spektrometruose – matuojama šviesos sugertis, atominės emisijos spektrometruose – matuojama atomų spinduliuojama šviesa, masių spektrometruose – matuojamas jono masės – krūvio santykis.

Elementinei analizei galime pasiūlyti platų spektrą Agilent Technologies atominės spektroskopijos prietaisų: nuo klasikinių atominės absorbcijos spektrometrų iki moderniausių indukuotos plazmos masių spektrometrų su trigubo kvadrupolio masių analizatoriumi, kurio elementų nustatymo riba siekia net ppt (t.y. 1 dalis iš 1 000 000 000 000).

Atominės spektroskopijos srityje Agilent Technologies yra lyderis, siūlantis plačiausią elementinei analizei skirtų moderniausių prietaisų gamą:

  • Atominės absorbcijos spektrometrai su liepsnos atomizacija (Agilent 55B AA, 240FS AA, 280FS AA) – vieninteliai atominės absorbcijos sugerties spektrometrai su „Fast sequential“ matavimo metodika, leidžiančia ženkliai sutrumpinti analizės trukmę bei kaštus.
  • Atominės absorbcijos spektrometrai su elektrotermine atomizacija (Agilent 240Z AA, 280Z AA) – su unikalia foninio signalo korekcija, panaudojant Zemano efektą, kuri tiksliai įvertina bei eliminuoja optinių interferencijų įtaką signalui bei užtikrina rezultatų tikslumą.
  • Mikrobangų plazmos atominės emisijos spektrometrai (Agilent 4210 MP-AES) – vieninteliai atominės emisijos spektrometrai, kurie plazmos generavimui panaudoja dujas, gaunamas iš oro (azotą). Matavimo jautrumu jie lenkia atominės absorbcijos spektrometrus (FAAS), greičiu prilygsta optinės emisijos spektrometrams (ICP-OES), o eksploatacijos kaštai – patys mažiausi.
  • Indukuotos plazmos optinės emisijos spektrometrai (Agilent 5110 ICP-OES) – vieninteliai rinkoje spektrometrai su unikaliu dichroiniu spektrų sumavimo elementu, kurio dėka signalai iš ašinio ir radialinio plazmos vaizdo registruojami vienu metu, taip ženkliai sumažinant matavimo laiką bei argono dujų sąnaudas. Unikalios konstrukcijos vertikalus plazmos deglas bei itin didelė matricos tolerancija leidžia minimaliomis pastangomis pasiekti maksimalų rezultatą.
  • Indukuotos plazmos masių spektrometrai (Agilent 7800 ICP-MS, 7900 ICP-MS, 8900 ICP-QQQ) – pažangiausi rinkoje masių spektrometrai, pasižymintys didžiausiu dinaminiu diapazonu bei didžiausia matricos tolerancija. Tai pirmieji rinkoje masių spektrometrai su unikaliu, trigubo kvadrupolio masių analizatoriumi, užtikrinančiu efektyviausią interferencijų šalinimą net ir sudėtingiausios matricos mėginiuose.

Šie prietaisai skiriasi matavimo greičiu, vieno matavimo metu tiriamų elementų skaičiumi ir cheminių elementų nustatymo riba, todėl tinkamiausio prietaiso pasirinkimas elementinei analizei priklauso nuo to kokias analitės koncentracijas reikia nustatyti, kiek ir kokių analičių tiriama mėginyje bei kokia tyrimų apimtis (mėginių kiekis).

2

Kreipkitės į mus ir mes jus pakonsultuosime, padėsime išsirinkti prietaisą, atitinkantį Jūsų laboratorijos poreikius, instaliuosime Jūsų įsigytą prietaisą bei padėsime parengti analizės metodus.

Sužinokite daugiau apie Agilent Technologies puslapyje lietuvių kalba.

Agilent Technologies – geriausias pasirinkimas elementinei analizei.

 

 

 

 

Norite sužinoti daugiau?